POLÍTICA DE PRIVACITAT


RESPONSABLE

Identitat:
MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L.
Direcció Postal:
Polígon Industrial Puigtió, parcel·la S11 17412 Maçanet de la Selva (Girona).
Telèfon: 972.16.52.88
Correu Electrònic:
info@madisel.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: No es disposa de Delegat.

FINALITATS

Descripció ampliada de les finalitats de tractament:
Tractarem les seves dades per enviar-li informació i publicitat dels nostres serveis i activitats.
Tractarem la informació que ens facilita per prestar i facturar  els nostres serveis.

CONSERVACIÓ

Terminis de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació i no es sol·liciti supressió per part de l’interessat.

DECISIONS AUTOMATITZADES, PERFILS I LÒGICA APLICADA
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

LEGITIMACIÓ

Vostè cedeix les seves dades voluntàriament mitjançant el formulari de contacte i recollida de dades.

DESTINATARIS

Durant el termini de duració del tractament, MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L. no realitzarà cap cessió de les dades facilitades.

DRETS

L’interessat por exercir els següents drets:

 • Dret a l’accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles.
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte.
 • Dret de supressió de les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa.
 • Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals.
 • Dret de revocar el consentiment atorgat a MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L.

Podrà exercitar els seus Drets en qualsevol moment i de forma gratuïta de les maneres següents:

 • Dirigint un correu electrònic a la direcció: info@madisel.com, indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades identificatives.
 • Dirigint una sol·licitud escrita a la direcció postal que figura aquí, indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades personals.

Per altre banda l’informem  que té Dret a  presentar reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), si considera que ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

INFORMACIÓ

Les dades que tractem a MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L. procedeixen directament de vostè.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms
 • Direccions postals o de correu electrònic
 • Telèfon
 • Empresa

CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que puguem recavar a través del lloc web o per mitjà de diferents comunicacions que mantinguem amb tu, seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos d’acord amb allò establert amb la legislació vigent.

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Es possible que aquesta Política de Privacitat s’hagi d’actualitzar, per aquest motiu es necessari que revisis aquesta Política periòdicament amb l’objectiu que estiguis degudament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament. No obstant lo anterior es notificarà qualsevol canvi de la present Política que afecti al tractament de les seves dades personals.

La Política de Privacitat va ser actualitzada per última vegada el 25 de maig de 2018.


Magatzems i Distribucions Selva, s.l. Polígon Industrial Puigtió, s/n - 17412 Maçanet de la Selva (Girona) 972 16 52 88 info@madisel.com
Disseny web: ATMultimedia.com


Magatzems i Distribucions Selva, S.L. ha sido beneficiaria del FSE, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, y gracias al que ha procedido a la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, apoyando la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España a través del fomento de la contratación (25/11/2019). Para ello ha contado con el apoyo del “Plan de Capacitación – PICE” de la Cámara de Comercio de GIRONA.